Menu
Obec Kocelovice
obecKocelovice

Historie SDH Kocelovice od roku 1993 do roku 2011 (z kroniky obce v heslech)

Kronikářem SDH Kocelovice byl František Novák od roku 1985 – 1993. 11. prosince 1993 byl zvolen kronikářem Pavel Říský, sbor měl v tomto roce 63 členů, , což bylo nejvíce ve 101.

Kronikářem SDH Kocelovice byl František Novák od roku 1985 – 1993. 11. prosince 1993 byl zvolen kronikářem Pavel Říský, sbor měl v tomto roce 63 členů, , což bylo nejvíce ve 101. leté historii sboru. 1994 – 4 členské a 5 výborových schůzí, pouťová a posvícenská zábava, velitelem zvolen Václav Barnáš, delegát na okresní konferenci Václav Dubec, dvě prověřovací cvičení, hasičský bál s bohatou tombolou. 1995 – 4 výborové, 5 členských schůzí, tři prověřovací cvičení, 20 členů při 100 letech sboru v Hornosíně,, bál hasičský a pouťová zábava, zakoupena Liaz cisterna. 1996 – hasičský bál a po něm v neděli malý turnaj v hokeji na rybníku u školy ( i saně Jana Jeníčka projeli s koníkem a vozatajem po ledu tohoto nedělního odpoledne), akci vyvolal na bále Václav Barnáš, na ledě soupeřící hokejisty povzbuzovaly ženy a děti, 12. března 1996 požár u Strnada- zásah našich hasičů, při výroční valné hromadě vždy dávány jubilantům dárkové balíčky, 4 členské a 3 výborové schůze, aktivy a okrsková cvičení. 10. července 1996 celorepubliková soutěž Plamen 500 mladých hasičů ve Strakonicích, naši hasiči toho roku 3 prověrková cvičení, nastříkání auta lakem. 1997 – 58 členů, zemřel Josef Chodora a František Frýzek, 3 výborové a 3 členské schůze, účast na aktivech a okrskových schůzích a školeních pořádaných okr.výborem SDH Strakonice, zde tři prověrková cvičení, pokládání věnce k pomníku padlých, hasičský bál 18. ledna 1997, dokončeno v jarních měsících stříkání hasičského auta lakem, údržba výzbroje a výstroje, údržba požárních zařízení a vodních zdrojů, preventivní prohlídky ve všech čp. a drobných provozovnách, materiálně-technickým referentem zvolen Luděk Bouše. 1998 – 5 členských a 3 výborové schůze, 4 cvičení zde, preventivní prohlídky ve všech čp. a drobných provozovnách, účast 100 let v Újezdci, fiasko- nepovedlo se nasát vodu u staré hasičské stříkačky, prasklá sací hadice. Položení věnce k pomníku padlých, zájezd na Hobby do Č. Budějovic, hasičský bál 17.1.1998, pouťová zábava, údržba výstroje a požárních zařízení. 1999- rok seniorů. 55 členů, zemřel Josef Faměra a Josef Říský, č. 20, 3 výborové, 3 členské schůze, účast na aktivech a okrskových schůzích, školeních, 8. 5. sběr starého železa, 19. září zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, 27.2. 1999 hasičský bál, pouťová zábava 28.8.1999. 17. prosince 1999 zvolen za odstupujícího Josefa Strnada Václav Čadek starostou hasičů. 2000 – hasičský bál 5. února, hudba Zvotočanka, v dubnu sběr starého železa a další v srpnu posílil finance, 3 výborové a 4 členské schůze, 4 prověřovací cvičení, preventivní prohlídky na jaře, pouťová zábava 26. srpna 2000 hudba pan Koubek. Zemřel Josef Fousek, dlouholetý funkcionář, přijat za člena Ladislav Mach, za strojníka zvolen Jiljí Krýda ml. Výroční schůze byla tohoto roku společná se schůzí Českého svazu žen Kocelovice v patře pohostinství s hudbou Jiljího Krýdy. 2001 – hasičský bál 3. února 2001, poprvé hasiči uspořádali oslavu MDŽ 10. 3. 2001- 3členná hudba Čadek Václav, Resler Jiří, Obermajer Vojtěch, 19. května sběr starého železa 8 mužů, hasičské auto projelo vesnicí na počest vítězství našich hokejistů na MS v SRN ( třetí vítězství po sobě) 13. května po 22. hodině. 5. října předváděcí akce v pohostinství od firmy nabízející spotřební zboží, pouťová zábava. 2002 – 2005) 2002 – 110. výročí – 58 členů, noví členové Jan Ráž, Valdemar Lipták, Tomáš Radil, 3 výborové a 4 členské schůze, 3 prověrková cvičení, preventivní prohlídky 6. dubna v 8 lidech sběr starého železa, 22. května úklid travnaté plochy u školy, usušení sena a odvoz. 2.2. 2002 ples hasičský, kapela Zvotočanka, oslava MDŽ ženám, s historickou stříkačkou na oslavě v Závišíně na Setkání rodáků 6. července 2002, na oslavě naší, 1. června 2002 ke 110 letům, účast 6 hasičských sborů, průvod vesnicí od hasičárny kolem kampeličky. Mažoretky na úvod z Bělčic, host pan Kalbáč, přednosta OKÚ Strakonice, položen k pomníku padlých věnec, hymna české republiky zahrána u pomníku, na zahradě pokračování slavnosti na improvizovaném podiu. Minutou ticha uctěni zemřelí, projev starosta hasičů Václav Čadek, za okresní sbor Josef Císařovský, starosta obce Josef Vonášek, pak pan Kalbáč. Následovala soutěž mužstev v požárním útoku, profesionální hasiči z Blatné měli ukázku uhašení auta, v převleku Václav Dubec hasil spolu s našimi požárníky opět s historickou stříkačkou. Vyhlášení pořadí soutěžících, vyznamenání zasloužilým členům sboru a členkám čestná uznání, pamětní medaile a medaile k 110 výročí Sboru, účast na celé odpoledni asi 300 lidí, prodáván odznáček s číslicí 110, počasí přálo, večer zábava s hudbou pana Koubka. 28. září s pomocí mechanizace dva členové čistili stoku u Velkého rybníka, 12. října čištění obecních studní, aktivní účast při povodních v srpnu, noční hlídky u Velkého, který hrozil protržením hráze, sledování hladiny, hloubení bezpečnostního přepadu, odstraňování následků povodní ve Lnářích, Tchořovicích, finanční sbírka odevzdána do Metel. 2003 – akce aktivy, školení, schůze, hašení požáru lesa u Podruhlí, v Hornosíně při požáru pohostinství. 22.3. sběr železného šrotu 8 členů, 25. 10. opět sběr železa 5 členů, pouťová zábava se konala, novými členy Miroslav Diviš č. 81 a Miroslav Molík č. 19, dary opět jubilantům, 5 mužů. 2004 – ples 24. ledna, hudba pan Kovář, 6.3 oslava pro ženy MDŽ, pouťová zábava, účast na 100 letech Sboru v Předmíři 19. června. Schůze 3 výborové, 3 členské, 3 prověřovací cvičení. 28. května námětové cvičení se sbory Kocelovice, Tchořovice a Lnáře, bylo vyzkoušeno podávání vody z Velkého rybníka kolem objektu ZD. Preventivní prohlídky ve všech čp. a drobných provozovnách, položení věnce k pomníku padlých, 24. dubna sběr železa s 10 členy, dárky dvěma jubilantům. 2005 – 29. ledna 2005 hasičský ples, pouťová zábava, 10.9. opékání prasete, sběr železného šrotu, oprava křížku u lípy u Velkého kocelovického bylo dokončeno před poutí, na výročích v Bělčicích a v Hornosíně účast sboru. Vždy účast na průvodech masek vesnicí všech mladých hasičů byla hojná a nápadité masky, účast člena Václava Barnáše na Babských bálech Českého svazu žen, měl nápadité masky. Vždy dobrá spolupráce s Obecním úřadem a Českým svazem žen. Hasičská léta 2006 – 2011 2006: Valná hromada 16. prosince 2006, novým jednatelem byl zvolen Tomáš Radil, hudba, občerstvení. Hasičský ples se konal 4. února 2006, oslava MDŽ 18. března 2006, hudba pana Koubka, 27. srpna pouťové hudební odpoledne opět s hudbou pana Koubka od 14. hodin u pohostinství až do setmění. 22. dubna 2006 sběr železného šrotu za účasti 10 členů, v září další sběr a to vyklizení prostor u bývalé dílny ZD. Během roku se konaly dvě výborové a pět členských schůzí, v rámci výcviku provedli členové tři prověřovací cvičení, funkcionáři se zúčastňovali aktivů, okrskových schůzí a školení. 22. července se zúčastnili oslav 115 let založení hasičského sboru ve Tchořovicích, členové se zúčastňovali všech významných akcí v životě obce, životní jubilea oslavilo sedm členů : 60 let Jan Cihla, 65. let Josef Panuška a Václav Dubec, 70 let Zdeněk Ježek, 75 let Josef Strnad a Jaroslav Mulač, 80 let Jaroslav Čadek č. 2 31. července 2006 došlo k požáru kolny u kravína, kolna o rozměrech 20 x 60 m shořela se 400 tunami sena, škoda byla později vyčíslena na 320 tisíc Kč, účast tří profesionálních hasičských sborů. Celý týden, až do soboty, se konaly hasičské hlídky našich členů, které po všechny dny hlídali požářiště. Příčina požáru byla v šetření policie s výsledkem: pachatel neznámý, příčina požáru nezjištěna. 2007: Tradiční hasičský ples 10. února 2007, hudba Trio, zabijačka hasičského prasete 16. března a pochoutky konzumovány. 17. března oslava MDŽ. 28. 12. Valná hromada SDH, sbor má 57 členů a členek, zemřel dlouholetý člen a starosta hasičů Josef Strnad. Konaly se dvě výborové a čtyři členské schůze, tři hasičská cvičení prověřila spolehlivost techniky a lidí, velitel a starosta se zúčastňovali na okrskových aktivech, školení se tento rok nekonalo. Sběr starého železa byl proveden 5. května 2007 za účasti 9 členů, sebráno bylo 5600 kg, vyklizena byla půda v kampeličce, hasiči se zúčastnili položení věnce k pomníku padlých, dohlíželi na bezpečnost při pálení čarodějnic, pracovali na údržbě hasičské techniky. Na valné hromadě byla přednesena pokladní zpráva a zpráva revizní komise. Životní jubilea oslavilo sedm členů a sice 60 let Marie Fousková, Jiřina Dubcová a Machovcová Růžena. 65 let Václav Diviš č. 28 a Václav Jánský č. 13, 70 let Václav Radil, 75 let Miloslav Frýzek č. 82 – všichni jubilanti obdrželi dárkové balíčky. 15. a 16. září 2007 uspořádali hasiči autobusový zájezd na jižní Moravu spojený s návštěvou vinného sklípku a prohlídkou ARMY PARKU s vojenskou technikou. Program zájezdu a pojednání o vojensko-historickém skanzenu Ořechov u Brna, existuje galerie fotografií na CD nebo flashdisku. Možné shlédnout u Boušů nebo Čadků, kde jsem informace čerpala. 2008: Hasičský ples 2. února 2008 s hudbou Talisman st. , obecní úřad zakoupil nové vycházkové hasičské obleky, zabijačka hasičského prasete v pátek 7. března 2008. Další den oslava MDŽ s hudbou a občerstvením, kterou stejně jako předešlá léta zorganizoval SDH. Květiny, káva, zákusky, zabijačkové speciality, hudba pana Šimsy. 28. dubna zásah na chatě u Kudějů č. 86, kde hořel kontejner na odpadky a během 15 minut byl oheň zlikvidován. Valná hromada 27.12. 2008 konstatuje, že sbor má 59 členů a členek, zemřel Josef Pojer. Konalo se šest členských schůzí, spolehlivost techniky a lidí prověřilo taktické cvičení ve Tchořovicích, oslava 110. výročí sboru Hajan skončila pěkným šestým místem našich hasičů při požární soutěži. Během roku byla přezkušována technika, hasiči pomáhali při proplachování zdejší kanalizace, dohlíželi na bezpečnost při pálení čarodějnic a zorganizovali brigádu na opravu střechy Krejčovny. Velitel a starosta se zúčastňovali okrskových aktivů, byl proveden sběr starého železa 19. dubna 2008 za účasti deseti členů. Hasiči se rovněž zúčastňují na akcích pořádaných Obecním úřadem Kocelovice. Životní jubilea v tomto roce oslavilo osm členů- 60 let Jarmila Machovcová a Václav Fiala, 65 let Jan Čadek č. 44, Josef Vonášek, Miroslav Molík, 70 let Václav Radil č.17 a Jan Jeníček, 80 let Josef Bláha č. 18. 2009: 7. února 2009 se konal hasičský ples s hudbou Talisman st. , oslava MDŽ 27. února byla s hudbou Pepy Nauše, Valná hromada se konala až 2. ledna 2010 v roce 2009 měl sbor 56 členů a členek, zemřel Miroslav Molík, během roku se konalo pět členských schůzí. Osm akcí bylo při údržbě výstroje a výzbroje ( 40 odpracovaných hodin), údržba hasícího zařízení ( 30 hodin), pomoc obci ( 100 hodin).Taktická a prověřovací cvičení dvě, dohled nad pálením čarodějnic, ukázka hasičské techniky při fotbalovém turnaji o Pohár starosty obce, účast velitele a starosty hasičů opět na okrskových aktivech. 23. května 2009 proveden sběr železného šrotu za účasti osmi členů, účast na akcích Obecního úřadu. Byl zvolen výbor na roky 2010-2015: starosta Václav Čadek, zástupce starosty Ladislav Mach, velitel Luděk Bouše, hospodář Jaroslava Boušová, jednatel Tomáš Radil, členové výboru: Jan Ráž, Waldemar Lipták, Václav Barnáš, František Machovec ml. č. 74. Zástupcem velitele a strojníkem byl navržen František Machovec ml. č. 74, kronikářkou Markéta Čadková. Na členy revizní komise byly navrženy a schváleny jako předsedkyně Jiřina Dubcová, členky Anna Krýdová a Jarmila Machovcová. Delegát na okresní konferenci Václav Dubec. Za člena byl přijat Martin Hanuš. Životní jubilea: 60 let Alena Strnadová, 70 let František Tintěra, 80 let Josef Diviš č. 80. 2010 : Hasičský ples se konal 6. února 2010, oslava MŽ 5. března opět s „ Malou muzikou Nauše Pepíka“. Valná hromada 8. ledna 2011 bilancovala celoroční činnost roku 2010- členů 51, z toho 10 žen, zemřel Václav Míka a Zdeněk Ježek, odhlásil se Josef Panuška a Miroslav Bláha, věkový průměr členů je 58 let. Během roku se konaly čtyři členské schůze. Byli přijati noví členové : Martin Lukáš, Ondřej Lukáš, Lukáš Mach, Martin Jeníček, Petr Jeníček, David Říský, Josef Mikl a Jiří Průcha ml. Hasiči se podíleli na přípravě fotbalového utkání o Pohár starosty obce a vyčistili studnu u kampeličky. 22. května 2010 se konal sběr starého železa za účasti šesti členů. Dva strojníci a velitel se zúčastnili v roce 2010 školení, z oprav byla provedena oprava čerpadla hasičského auta a STK, vyzkoušena byla stříkačka, starosta a velitel se zúčastňovali aktivů okrsku. Jubilanti: 65 let Machovec František č. 74, Machovec František č. 41, 80 let Václav Krákora. 2011 : Hasičský ples se konal 19. února 2011 s hudbou pana Šimsy. MDŽ pod patronací SDH se konala 4. března 2011 s „Malou muzikou Nauše Pepíka“ a opět byli přítomni tři muzikanti, ženy dostali hrnkovou květinu a občerstvení. Dále se konala 27. srpna 2011 pouťová zábava a dvě členské schůze SDH. Valná hromada se konala 20. ledna 2012 a bilancovala právě skončený rok 2011. SDH má 57 členů, věkový průměr 50,8 let, zemřeli Jaroslav Čadek, Jaroslav Mulač a Miloslav Frýzek č. 82. Hasiči se zúčastnili oslav vzniku hasičských sborů v okolních vesnicích – 25. června 75 let v Říštích (byli sedmí), 2. července 120 let ve Tchořovicích dvě mužstva- mladí sedmí, starší jedenáctí v požární soutěži, 9. července soutěžili na oslavách SDH v Hornosíně. 21. května se konal sběr železného šrotu za účasti deseti členů, z výtěžku bylo zakoupeno pivní chlazení. V hasičské zbrojnici byla provedena výměna všech oken za plastová, starosta a velitel zařídili také zabudování informační tabule na dřevěném podstavci u křížku u Velkého kocelovického rybníka. Životní jubilea – 65 let Jan Cihla, 70 let Václav Dubec. Vánoční a novoroční zdravice byla předána hasiči do každého domu v Kocelovicích. Každý rok se členové SDH zúčastňovali v hojném počtu maškarních průvodů vesnicí a podíleli se na zdárné reprezentaci na Šibřinkách v Blatné, kde po mnoho let jejich skupinové masky vždy obhajovaly první místo.

Datum vložení: 16. 11. 2013 13:02
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2023 13:03

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
úterý 23. 7. prudký déšť 22/16 °C
středa 24. 7. déšť 20/12 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 21/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť na dvě, brzy se déšť ozve.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

O naší obci

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 5,5 km vzdušnou čarou severozápadně od Blatné, nedaleko obce Lnáře. Ideální turistický a cykloturistický terén.

Středověké osídlení lokality Kocelovice navazuje přímo na dobu slovanskou. Ves byla v letech 1352 až 1399 sídlem vladyků z Kocelovic, z nichž poslední doložení v písemných pramenech byli bratři Beneš a Zdeněk, kteří v roce 1372 ještě s jinými zemany ustanovovali nového faráře ke zdejšímu kostelu. Zdeněk vlastnil v roce 1391 poplužní dvůr v nedalekém Újezdci a zemřel někdy kolem roku 1405. V roce 1419 držel kocelovickou tvrz Jan Mládenec z Újezda, který ji prodal po roce 1433 za 1300 kop grošů Petrovi ze Svojšína. V roce 1437 Kocelovice jako odúmrť propadly ve prospěch krále a dostaly se na čas do majetku Viléma ze Žlutic. Později, v roce 1454, z rozhodnutí krále Ladislava připadly Záviši z Valdštejna. V době pře polovinou 15. století byly Kocelovice spojeny s lnářským velkostatkem, kde setrvaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1849.